مـــاخ!

مطلب زیر عیناً از پستی از وبلاگ دوست خوبم جناب استاد الماسی (کشکول شیخ نهایی) اینجا دایوِرت شده!... بنظرم بسیار زیبا از کار در اومده! نظر شما چیه؟

 « بیخ نوشت اول کار::    غزلواره طنز زیر محصولی است مشترک، عبارات و ابیات ترکی کاری است از:    کورش عزیز (صاحب بلاگ اینجا چراغی روشن است)  و بیتی که با شماره شش مشخص شده ارسالی صاحب وبلاگ طناز "طنزشگاه اغو" ست ، پس بخوانید :

عمرمان با ســــــــــرعت شش مـاخ رفت //  گاه در بیقوله ، گـــــــاهی کـــــاخ ، رفت !

بر لب بافــــــــــــــــــــــور لب زد ، زندگــی // در مصاف ســــوزن و ســــــــــــوراخ رفت !

شیخ ما در اصفهـــــــان فــــَــــرمود دوش // "اون که یارانه نیمی پـــَـــــــــــرداخ" رفت !

وَه ، چــــــه خوش باشــــــــــد زبان آذری //"سُفرَه میز دَن آی هاوار قِیمـــــــاخ" رفت!

نفت آمـَـــــد در میـــــــان سفــــــــره مان؟ // "گؤزلَـــــریمدَن گئجَه لَر یاتمــــــــــاخ " رفت!2

طنز شیرین ، طبع شیرین ، روی خــــوش //" اُول سببدَن گؤزلــــــره بارمـــاخ" رفت !3

"اَت تویوخ یاغ سوت گاتیخ یاددان  گئدیپ"// "گؤز گؤزه ، اوزدَن اوزَه ،باخــــماخ" رفت!4

هــــَـــر کسی آمـــَــــــــد نوایی نو نواخت //"بتهوون" وقتی که آمـد  ، "بـــــاخ" رفت !5 

آن کــــه بر او دوختم چشــــــم امیــــــــد ، //محو شـــُــــــد از دید و در "دولاخ" رفت !6

در اروپا "وی" نشـــــــــــــــــــــان فتح بود // او نشـــــــــانم داد یــــــــــک "بیلاخ" رفت ! 

از گـــِــرانی ،  وز فشــــــــــــــار بی امان // میله سَگ دست و آچـــار چارشاخ رفت !

دوش شیخ  از شعــــر مــــا رنجیده بود ،  // رحم کن ، حافظ کمک ،آی... آآخ... رفت !

 • بیخ معانی نوشت :: 
  1- از سر سفره ما "قیماخ" رفت ، قیماخ به معنای سر شیر و نماد سفره چرب و شیرین است !
  2- از چشمانم شبها خواب (یاتماخ) رفت.
  3-  از این سبب؛ انگشت(بارماخ) بر چشمها رفت،(نشان از پشیمانی فراوان در میان هموطنان ترک زبان)
  4- گوشت ، مرغ ، روغن، شیر و ماست از یادمان رفت // چشم در چشم و صورت در صورت نگاه کردن از یادمان رفت ، (نشان از شرمندگی از نگریستن به اعضای خانواده است!)
  5- "بتهوون" آهنگساز معروف دقیقاً بیست سال بعد از فوت "باخ" آهنگساز آلمانی در سال 1770 متولد شده است.
  6- "دولاخ" یا "دولَخ" واژه محلی و شیرازی به معنای گرد و غبار شدید است . »
/ 0 نظر / 34 بازدید