آفتاب آمد دلیل باران!

در ادامۀ پستهای "باران" و "پس از باران" و در پاسخ به دوستانی که بارش زیبا و غافلگیر کنندۀ باران را در روز شهرآورد بهارستان، کم اهمیت تلقی میکنند و نیز برای آنانی که "سید خندان" را بهترین و پاکترین محلۀ تهران بزرگ نمیدانند، همچنین برای آنانی که کاتولیک تر از پاپ شده و سعیِ باطل داشتند تا زلالِ لطیفِ باران را به خیالِ خود با هتاکی، به لجن آلوده کنند؛ شاهدی از غیب رسید و آفتاب آمد دلیل آفتاب...
"خبرآنلاین" که سایتی معتبر و پربازدید است و یقیناً اصلاح طلب نیست، نتیجۀ نظرسنجی چهره سیاسی سال را به شرحی که در زیر ملاحظه میکنید منتشر کرد. فقط گویا شمارش آراء استثنائاً اینبار، بی استصواب انجام شده است!
تأییدیه مطلب را هم از اینجا ببینید...

 

/ 0 نظر / 8 بازدید