تنها امید زندگی

کاش ای تنها امید زندگی، می توانستم فراموشت کنم

یا شبی چون آتش سوزان دل، در مزار سینه خاموشت کنم

کاش چون خواب گران از دیده ام، نیمه شبها یاد رویت میگریخت

مرغ دل افسرده حال و بسته پر ، از دیار آرزویت میگریخت

***

کاش احساس نیاز دیدنت از وجودم چون وجودت دور بود

در دلم آتش نمیزد آن نگاه ، کاش آن شب چشمهایم کور بود

 

کاش از باغ خوش رویای تو ، دختر اندیشه ام پر میگرفت

فارغ از اندیشه هجران و وصل ، زندگی بی عشقت از سر میگرفت

 

کاش آن شب در گلستان خیال؛ ای گل وحشی نمیچیدم تو را

تا نسوزم در خزان آرزو ؛ کاشکی هرگز نمی دیدم تو را

 

 با صدای سینا سرلک  از اینجـــــــا گوش کنید

 

/ 0 نظر / 70 بازدید