تسمیــــه

تا 3 روز دیگر، دورۀ دولتهای اصولگرای نهم و دهم رسماً به پایان می رسد و دولت یازدهم کار خود را آغاز خواهد کرد.
دولتهای قبل از این دولت، هریک به نامی مشهور شده اند و به آن نام خوانده میشوند: دولت دفاع مقدس، دولت سازندگی، دولت اصلاحات...
این دولت نیز در شروع کار خود، نام دولت "عدالت و مهرورزی" را برای خویش برگزیده بود. حال با پایان یافتن عمر آن، شما چه نامی را برای این دولت بر می گزینید و چه عنوانی را برایش با مسمّا می دانید؟

------------------------------------------
پی نوشت:
دعوت میکنم حتماً "آش پشت پا"ی خوشمزه ای که دستپخت "شیخ نهایی و دوستان" است را از اینجـــــــا بچشید.

/ 0 نظر / 3 بازدید