یلدا

« مادرم میگفت عاشقی یک شب است و پشیمانی هزار شب؛ هزار شب است پشیمانم که چرا یک شب عاشقی نکرده ام »...              "دکتر علی شریعتی"

 

اگر پشیمانید که چرا عاشق نشده اید... هنوز دیر نشده !...
عاشقی رو از همین امشب شروع کنید ...

 

« شب یلدا؛ شب پیروزی خورشید بر اهرمن مبارک »

/ 0 نظر / 13 بازدید