باران!

اپیزود اول:

آن مرد آمد!... آن مرد در باران آمد!... آن مرد با باران آمد!... باران آمد!... باران برخی را خیس کرد! برخی را غافلگیر!... نم نم باران صدایش از غرش رعد بیشتر بود!... باران شست!... باران  برآب کرد!... باران با خود برد!... باران آمد!... دلهایی را صیقل داد!... چشمهایی را شست!... آن مرد آمد!... آن مرد با باران آمد!...آن مرد شبیه باران است!... آن مرد از جنس باران است!... باران!...

اپیزود دوم:

مردم گاه بی انصاف،‌ بی منطق و خودمحورند ولی تو آنان را ببخش.
اگر مهربان باشی تورا به داشتن انگیزه های پنهان متهم می کنند ولی تو مهربان باش.
اگر موفق شوی؛ دوستان دروغین و دشمنان حقیقی خواهی یافت ولی موفق باش.
آنچه را در طول سالیان سال بنا نهاده ای شاید یک شبه ویران کنند ولی سازنده باش.
نیکی های درونت را فراموش می کنند ولی نیکوکار باش.
بهترینهایت را به دنیا ببخش حتی اگر هیچ گاه کافی نباشد...
                                                             ( با اندکی تغییر برگرفته از متنی منتسب به دکتر شریعتی)

اپیزود سوم:

مهم نیست چقدر امکانات در اختیار داشته باشی؛ مهم اینست که از امکانات درست استفاده کنی:

پی نوشت 1 :
گاه میشود بی هراس از شماتتِ خلق، کمترین امکانِ در اختیار را غنیمت شمرد، و همصدا با ترنم دعای باران؛ در کویری خشک، به زایشی دوباره در دشت امیدوار بود.

پی نوشت 2 :
این نوشته مخاطبی خاص دارد... مخاطبی که شاید هیچگاه، هیچیک از نوشته هایم را نخواند... ولی من در هربار نوشتن، تبسم روحانی او را در ذهن تصویر میکنم...

پی نوشت 3:
من تهرانی نیستم؛ بغیر از یک مدت زمان محدود در تهران  اقامت طولانی نداشته ام. ولی خوب که فکر میکنم میبینم بین تمام محله های تهران؛ " سیّد خندان" را از همه بیشتر دوست دارم!...

/ 0 نظر / 17 بازدید