تابو

یک مدتیه که نوشتن خیلی برام سخت شده! هرطور که بنویسی، دربارۀ هر چیزی که بنویسی؛ بالاخره به یک جای یکی بر میخوره!... بقیۀ وبلاگها، حتی سایتها و روزنامه ها رو هم که سر میزنم میبینم تقریباً همه همینطورن!... همه داریم دچار نوعی "نگفتن" میشیم! شاید هم فکر میکنیم چه فایده داره؟ اینهمه در پرده گفتیم و گفتند چی شد؟... ولی:

اپیزود اول:

یادم میاد 22 سال پیش که دانشجو بودم گاهی وقتها از دانشگاه میرفتم محل کار پدرم تا ماشین رو از اونجا بردارم و برم دنبال کارهای خودم! ... پدر عزیز بنده هم برای اون یکی دوساعتی که ماشین دستِ من بود کلی کار تعریف میکرد: «بنزین میزنی، این چک رو از بانک میگیری میبری پولش رو میدی به فلانی، مادرت وبرادرهات رو از مدرسه میبری میرسونی خونه، ساعتِ دو و ربع هم میای دنبال من! » ... با یک حسابِ سر انگشتی میدیدم همین دوساعتی که ماشین دستِ منه به زحمت میشه دستورات بابا رو اجرا کرد چه برسه به امورات شخصیِ خودم!... خلاصه این محدودیتِ زمانی، من رو وادار کرد که رانندگی سریع رو یاد بگیرم و بهش عادت کنم، گاهی قوانین رانندگی رو خوب رعایت نکنم!، همۀ کوچه پس کوچه ها و میانبرهای شهرمون رو مثل کف دستم یاد بگیرم و خلاصه؛ بتونم به کارهای مورد علاقۀ خودم هم برسم!...

اپیزود دوم:

 مرحوم "نادر ابراهیمی" در کتاب "ابوالمشاغل" مینویسه:
«روزی، در مجلس ختمی، مرد متین و موقری که در کنارم نشسته بود و قطره اشکی هم در چشم داشت، آهسته به من گفت: آیا آن مرحوم را از نزدیک می شناختید؟ گفتم: خیر قربان! خویشِ دور بنده بوده و به اصرار خانواده آمده ام، تا متقابلاً، در روز ختم من، خویشانِ خویش، به اصرارِ خانواده بیایند.
حرفم را نشنید، چرا که می خواست حرفش را بزند. پس گفت: بله... خدا رحمتش کند! چه خوب آمد و چه خوب رفت. آزارش به یک مورچه هم نرسید. زخمی هم به هیچکس نزد. حرف تندی هم به هیچکس نگفت. اسباب رنجش خاطر هیچکس را فراهم نیاورد. هیچکس از او هیچ گله و شکایتی نداشت. دوست و دشمن از او راضی بودند و به او احترام می گذاشتند... حقیقتاً چه خوب آمد و چه خوب رفت...
گفتم: این، به راستی که بیشرمانه زیستن است و بیشرمانه مردن. با این صفاتِ خالی از صفت که جنابعالی برای ایشان بر شمردید، نمی آمد و نمی رفت خیلی آسوده تر بود... آخر آدمی که در طول هفتاد سال عمر، آزارش به یک مسئول دزد منحرف، به آدم بدکار هرزه، به یک چاقو کش باج بگیر محله هم نرسیده، چه جور جانوری است؟ ... با کدام تعریفِ آدمیت و انسانیت تطبیق می کند و به چه درد این دنیا می خورد؟
آقای محترم! ما نیامده ایم که بود و نبودمان هیچ تأثیری بر جامعه، بر تاریخ، بر زندگی و بر آینده نداشته باشد. ما آمده ایم که با مخالفان آزادی دشمنی کنیم و برنجانیمشان،... همپای آدمهای عاشق، به خاطر اصالت و صداقت عشق بجنگیم. ما آمده ایم که با حضورمان، جهان را دگرگون کنیم، نیامده ایم تا پس از مرگمان بگویند: از کرم خاکی هم بی آزارتر بود و از گاو مظلومتر، ما باید وجودمان و نفس کشیدنمان، و راه رفتنمان، و نگاه کردنمان، و لبخند زدنمان هم مانند تیغ به چشم و گلوی بدکاران برود... ما نیامده ایم فقط به خاطر آنکه همچون گوسفندی زندگی کرده باشیم که پس از مرگمان، گرگ و چوپان و سگ گله، هر سه ستایشمان کنند...
گمان می کنم که آن آقا خیلی وقت بود که از کنارم رفته بود، و شاید من هم، فقط در دل خویش سخن می گفتم تا مبادا یکی از خویشاوندان خوب را چنان برنجانم که در مجلس ختمم حضور به هم نرساند!»...

اپیزود پایانی:

"فردریک کبیر" ،که از سال ۱۷۴۰ تا ۱۷۸۶ بر کشور پروس (آلمان) حکومت می کرد روزی سوار بر اسب با همراهانش از یکی از خیابان های برلین می گذشت، گروهی از مخالفان اعلامیه تند و تیزی علیه او بر دیوار چسبانده بودند. فردریک آنرا به دقت خواند و گفت: «بی انصافها چقدر اعلامیه را بالا چسبانده اند ما که سوار اسب هستیم آن را به راحتی خواندیم ولی افراد پیاده برای خواندنش به زحمت می افتند. آن را بردارید و پایین تر بچسبانید تا راحت تر خوانده شود». یکی از همراهان با حیرت گفت: «اما این اعلامیه بر ضد شما و اساس امپراتوری است!». فردریک با خنده پاسخ داد: « اگر موقعیت ما واقعاً آنقدر بی ثبات است که با یک اعلامیۀ چند خطی متزلزل شود همان بهتر که زودتر برویم و جایمان را به به بهتر از خود بدهیم اما اگر وجود ما توأم با قانون و نیک خواهی و عدالت اجتماعی و آزادی بیان و قلم است؛ مسلم بدانید آنقدر ثبات و استحکام دارد که با یک اعلامیه از پا نیفتد.» ...

/ 0 نظر / 4 بازدید