دلآشوب[بازپخش] (++)

با توجه به کثرت پیامهای شما دوستان برای پست "دلآشوب[بازپخش]" و بدلیل محدودیت پرشین بلاگ برای نمایش تمام پیامهای آن پست؛ ناچاراً تعدادی از پیامهای پست یاد شده را اینجا منتقل نمودم تا همگی قابل رؤیت باشند. لطفاً ادامۀ پیامها را از اینجا مطالعه فرمایید.

/ 0 نظر / 39 بازدید