بوی نفت!

اپیزود اول:

بچه که بودم (حدود 35 سال قبل!) در یک مقطع، شاگرد مدرسه ای بودم که مادرم مدیرش بود! خداوکیلی از هیچ رانتی(بواسطۀ مدیر بودن مادرم) برخوردار نبودم و ایشون بقدری منضبط و مقرراتی بودند و هستند که با اطمینان میتونم بگم هیچکدوم از شاگردای مدرسه نفهمیدند من پسرِ خانوم مدیرم و شاید حتی تعداد زیادی از کادر مدرسه و معلمها هم از این موضوع بی اطلاع بودند... تنها رانتی که من ازش برخوردار بودم امکان استفاده از دستشویی(توالتِ) مخصوص معلمان بود! این دستشویی خیلی بزرگ بود (بزرگتر از اتاق خواب آپارتمانهای کنونی) و در گوشه ای از اون، دو سه تا بشکه نفت رو انبار کرده بودند تا برای تأمین نفت بخاریهای مدرسه ازش استفاده کنند... یادم میاد تقریباً همه معلمها از قرارگرفتن بشکه ها داخل دستشویی بواسطۀ بوی بد نفت شاکی بودند ولی برعکس، من "بوی نفت" رو خیلی دوست داشتم!...
نه تنها بوی نفت اذیتم نمیکرد بلکه به نوعی عاشقش بودم و حتی گاهی بدون اینکه کاری داشته باشم فقط برای شنیدن بوی نفت، الکی دستشویی میرفتم!

اپیزود دوم

کمی بزرگتر که شدیم، در ایام جنگ بازهم بوی نفت تعریف ویژه ای پیدا کرد. برای ما که در یک منطقۀ حساس نزدیک به جنگ، و در اقلیمی سردسیر زندگی میکردیم تأمین نفت برای بخاریهای خونه هامون اهمیت حیاتی داشت. نفتی که در پشت درشکه ای با اسب حمل میشد و گهگاهی به کوچه ها میومد... من که پسر بزرگ خانواده بودم به محض دیدن جمال آقای "نفتچی" و درشکه و اسبش، با سرعت به خونه میدویدم تا دبّه های نفت رو از زیرزمین بیارم توی کوچه و قبل از بقیه بچه ها و بزرگترها بذارمشون اولهای صف!... همینکه گالنهای نفتمون رو (که اسم فامیلمون رو با ماژیک روش نوشته بودیم) یه جایی توی صف جاسازی میکردم، میرفتم خونه تا با کوپن و پول برگردم!... انصافاً هیچوقت بدون نفت نموندیم؛ هرچند گاهی مجبور میشدیم ساعتها در سرمای زیر صفر تو کوچه مون صف بایستیم ... اگه در سری اول نفت بهمون نمیرسید باید منتظر میموندیم تا "آقانفتچی" درشکه اش رو ببره و منبعِ روی اون رو دوباره پر کنه و بر گرده... اون موقع بازهم بوی نفت رو خیلی دوست داشتم و  حسابی به مشامم میچسبید!....

اپیزود سوم

جنگ که تموم شد، به موازات سازندگیها و پیشرفتها، خونه های ماهم گازکشی شد. "آقانفتچی" دیگه زیاد عزیز نبود و خیلی کم میومد تو کوچه مون، راستش ما هم برعکسِ اون زمانیکه از پنجاه متری بهش با صدای بلند سلام میدادیم، زیاد تحویلش نمیگرفتیم!...  ولی من هنوز بوی نفت رو دوست داشتم، چون میدونستم همۀ این پیشرفتها و آسایش و رفاه بخاطر بودجه و اقتصادیه که به شدت بوی نفت میده!...

اپیزود پایانی

چند سال پیش بود که شنیدم قراره نفت و بوی خوشایندش، از توی دستشوییِ مدرسه و از روی گاری "آقانفتچی" و از دلِ بودجۀ عمرانی و جاری مملکت، یه راست بیاد بشینه وسط سفره هامون!... درسته که از اولش هم زیاد باورش نکردم ( چون به صداقتِ مدعیش اطمینانی نداشتم) ولی با رؤیای اینکه میشه سفره هامون با افزایش قیمت نفت (که در مقایسه با تمام دوره های قبلی بی نظیره) پربارتر و رنگین تر بشه خیلی حال کردم!.تئوریِ اینکه سطح رفاه و بهره مندیِ مردم میتونه تابعی از افزایش درآمدهای ملی نفت باشه،اگه در مسیری درست قرار میگرفت، میتونست در این چندسال، معجزه ای از رفاه و پیشرفت رو در این مملکت رقم بزنه! بوی نفت چقدر قشنگتر میشد اگه از راه  اصولی و از طریق زیرساختهای توسعه اثرش رو تو سفره هامون میذاشت...
به خودم میگم: اگه بوی نفت همین بوئیه که  حالا داره از سر سفره ها میاد!؛  منکه دیگه حالم از این بو بهم میخوره! ... 

/ 0 نظر / 53 بازدید