عیـــــــدانه

یا مقلب القلوب والابصار ( ای دگرگون کننده قلبها و دیده ها)
قلب ها و دیدگانمان پرشده از تاریکی و سیاهی گناه...
با دل تو را می خوانیم و درعمل نافرمانیت می کنیم...

یا مدبراللیل والنهار ( ای تدبیر کننده شبها و روزها)
تدبیر شب وروزمان را به دست هوای نفس
داده ایم...
و او هرچه اراده کند فرمانش می بریم...
و دریغ از یک ذره مقاومت...

پس
...


یا محول الحول والاحوال ( ای تغییر دهنده حالات)
در آستانه ی این سال جدید...
اگر چه می دانیم که بدیم ...
اگر نیستیم آن بنده که تو می خواهی ...

اما...!

حول حالنا الی احسن الحال ( حال و روزگار مارا به بهترین حالها تغییر بفرما)
که تنها تویی توانا بر همه ی کارها

نوروز و هر روزتان خوش

/ 0 نظر / 10 بازدید