سنگ و شیشه

اپیزود اول:

کارل مارکس: « هیچکس مخالفِ آزادی نیست، نهایتِ امر؛ مخالفِ آزادیِ دیگران است»

 اپیزود دوم:

نباید شیشه را با سنـــــــــگ، بازی داد !
نباید مست را در حالِ مستــــــی، دستِ قاضـــــــــی داد !
نباید بی تفاوت ، چتر ماتـــــــــــــــــم را  به دستِ خیــــــــــــــــسِ باران داد !
کبوترها که جز پروازِ آزادی نمی خواهند !
نباید در حصار ِ میـــــــــــــله ها با دانه ای گنــــــدم؛ به او تعلیمِ مانـــــــــــدن داد !

 اپیزود پایانی:

اصلاً چه معنی داره اونایی که مثل ما فکر نمیکنن؛ کاری که دلشون میخواد رو انجام بدن؟ اون چیزی که خودشون دلشون میخواد رو بسازن؟ "اونیکه تو فیلم بود"رو  بگن؟ اصلاً چه معنی داره ما رو "فیلم" کنن؟... چه معنی داره یک عده دگراندیش؛ دور هم جمع بشن، "خونه" هم داشته باشن؟ اونم چی؟ خونۀ سی (30) نما! : نمای آجری! نمای بتنی! نمای ترکیبی! نمای رومی! نمای سنتی! نمای کلاسیک! نمای کامپوزیت! ... نمای سنگی! نمای شیشه ای! نمای ...

/ 0 نظر / 3 بازدید