پروا مکن !

حق داری مردّد باشی مَرد ! ... حق داری؛ چون ما ملّتی هستیم که فرق سرکه و انگبین را درست نمی فهمیم و آنگاه که خلطش میکنیم، صفرائیمان می کند!...
حق داری مردّد باشی مَرد ! ... چون تلخیِ بحرانهای 9 روزه را هنوز فراموش نکرده ای! ... حق داری آزرده باشی؛ چون نعره های نهروانیانِ کفن پوش را هنوز در گوش داری!... چون تهمتهای مضحکِ هتاکانِ مدعیِ شریعت را  هنوز  به یاد داری: ارتباطاتِ سوروسی!، چمدانهای سعودی!...
حق داری آزرده باشی مرد ! ... چون نجابتِ تو را به ترس، و تعـــامل و تدبیــــر و بصیرتت را به عجــــــــز و بی عملی تفسیر کردند...
می دانم خسته ای! آزرده ای! ... می دانم که می دانی این ملّت، همیشه ی تاریخ در انتظار اعجازِ یک قهرمان است! ... و تو ســـــــــــالها قبل در نامـــــه ای خطاب به امروزمــــــــــان نوشته بودی:       «وای بر ملتی که در انتظار قهرمان باشد»...
آری این ملت؛ منتظر معجزه دومی در هزاره سوم است!، منتظر است تا قهرمانی دیگر، آب منحرف شده ی اعجازِ نخستینِ هزاره را دوباره به جوی برگرداند! ... دریغ و افســـــوس که دنیــــای سیاست و اقتصـــــــاد و فرهنگ، خُم رنگــــــرزی نیست تا به طُرفة العینـی بتوان آن را رنگـــــــی متفـــاوت زد... و تو این را بهتر از هر کسی می دانی...

با این وجود؛ هرچند می دانم و می دانی که امید به بهار در دلهایمان خشکیده و سرمای زمستان سخت سوزان است، با اینکه می دانم و می دانی که روزگاری بسیار سخت برای اصلاح و مرمت ویرانیها در پیش است، ولی این را هم می دانی و می دانم که شاید، این آخرین فرصت برای نجات یک ملت باشد... پس:
پروا مکن! بشتاب! ... شاید ما اینبار از این  روزگار تلخ تر از زهر، درسی آموخته باشیم. شاید اینبار قَدر فداکاریت را بشناسیم... همه اینبار  دانستیم «پشت دریاها شهری است که در آن وسعتِ خورشید به اندازه چشمانِ سحرخیزان است» ... شاید اینبار ؛ ما - ملتِ فراموشکارِ قدرناشناس -، وارثِ آب و خِرد و روشنی گردیم، قایقی بسازیم و راهی شویم...  رو به سوی آن آرمانشهـــــــــرِ رویایــــــــــــی؛ پشتِ دریاها...
پروا مکن! بشتاب ! همّت چاره ساز است... ...  بازهم از خودت بگذر... ایثار کن... مطمئن باش اگر این بار هم، "ملّت" قدرشناست نباشد، تاریخِ این ملّت، قطعاً قدردان تو خواهد بود. 

 پی نوشت 1: این نوشته مخاطبی خاص دارد... مخاطبی که شاید هیچگاه، هیچیک از نوشته هایم را نخواند... ولی من در هربار نوشتن، تبسم روحانی او را در ذهن تصویر میکنم...
پی نوشت 2: از تمام دوستان بخاطر تأخیر در انتشار پست جدید پوزش میخواهم.
پی نوشت 3: پیامهای منتشر شده در قسمت نظرات، لزوماً بیانگر دیدگاه نویسنده وبلاگ نمیباشد.
پی نوشت 23 فروردین: بدلیل طولانی بودن متن پیامها و پاسخها در این پست و محدودیتِ فنیِ تعداد حروف پیامها در هر پست، لطفاً ادامۀ بحث و پیامها را از اینــــجا و در پست "پروا مکن(++)" دنبال نمایید.

/ 0 نظر / 89 بازدید