سونامی!

*پی نوشت ٢۴/١٢/٨٩:
چون این پست را در ساعت ٧ صبح اولین روز بعد از حادثه (٢١/١٢/٨٩) نوشته بودم، بر این اساس آماری که در این مطلب به آنها اشاره شده ، مربوط به همان روز بوده و چنانچه قبلاً هم اشاره کردم مبنای مقایسه تلفات انجام گرفته فقط تلفات ناشی از زلزله است و تلفات ناشی از سونامی مورد بحث ما نمیباشد (چون آمار تلفات مذکور در مقایسه با زلزله بم است و در بم فقط زلزله رخ داده و نه سونامی). در خبرگزاریهای مختلف از جمله آسوشیتدپرس تلفات  حادثه اخیر ژاپن ناشی از (فقط) زلزله در حدود ٣٠ الی ۶٠ نفر گزارش شده و تلفات بعدی ناشی از امواج سونامی میباشد...
و اما آمار تلفات سونامی تا امروز : به نقل از خبرگزاری فرانسه از توکیو، پلیس ژاپن تاکنون دو هزار و چهارصد و چهارده کشته، سه هزار و یکصد و هجده ناپدید و یک هزار و هشتصد و هشتاد و پنج زخمی را شناسایی کرده است.

/ 0 نظر / 11 بازدید