منشور مدیریتی( با الهام از روشهای امام علی(ع))

* نگاه مدیریتی ملهم از نهج البلاغه

1ـ قاطع، اما مهربان باشید.

2ـ جدی، اما لطیف باشید.

3ـ در انجام کارها روی شیوه ای خاص تاکید نکنید. شاید کسی بتواند از مسیر کوتاه تر و بهتری شما را به مقصد برساند.

4ـ توجه داشته باشید دانش و تجربه، هیچ کدام به تنهایی رهگشا نیستند، مثل اکسیژن و هیدروژن که از ترکیب معینی از آنها هوای تنفس ما تامین می شود،می توان با آمیختن دانش و تجربه، راهکارهای حیاتی واستثنایی خلق کرد.

5ـ به خاطرداشته باشید رعایت استانداردهای محیط کار در کارایی کارمندان موثر است.

6ـ با فرق گذاشتن بیهوده بین افراد گروه، انگیزه کاری آنها را از بین نبرید.

7ـ از مشورت و نظرخواهی با نیروی جوان ابایی نداشته باشید.

8ـ با رفتارهای ضد ونقیض، اعتماد زیردستان را از خود سلب نکنید.

9ـ در بوجود آوردن فضای رقابتی سالم، کوشا باشید.

10ـ برای ارتقای سطح دانش کارمندان و افزایش بهره وری آنان، کلاس های آموزشی ترتیب بدهید و از لوازم کمک آموزشی بهره بگیرید.

11ـ دقت کنید که توبیخ کارمند خطاکار، باید متناسب با اشتباهاتش تعیین شود.

12ـ در صورت لزوم با قاطعیت نه بگویید.

13ـ سعی کنید با اصول ساده روانشناسی آشنا شوید.

14ـ طوری رفتار کنید که دیگران شما را به عنوان الگو انتخاب کنند و آینده ی کاری دلخواه خود را در قالب شخصیت شما مجسم کنند.

15ـ هرگز در حضور کارمندان با دیگر معاشرین خود، پشت سر افراد بدگویی نکنید.

16ـ همواره معلم باشید و یادتان باشد که همکاران شما از رفتار شما بیشتر از گفتار شما می آموزند.

17ـ شما یا نماینده شما باید در صحنه های شادی و غم همکارانتان حضور داشته باشند.

18ـ با شروع به موقع جلسات، وقت شناسی را عملا به حاضرین بیاموزید.

19ـ در انجام کارها به سه نکته بیش از بقیه نکات توجه کنید: اعتماد به نفس، اعتماد به نفس، اعتماد به نفس.

/ 0 نظر / 32 بازدید