notice 3

 با توجه به اینکه در ایام امتحانات پایان ترم دانشگاهها قرار داریم و تعداد قابل ملاحظه ای از دوستان و همراهان این پاتوق، دانشجو هستند و با توجه باینکه خودم هم علاوه بر سایر مشغله های کاری، سرگرم طرح سؤالات پایان ترم و اصلاح اوراق امتحانی و مسایل و حواشی اون هستم؛ لذا با پوزش از سایر دوستان پاتوق؛ باستحضارتون میرسونم که: در این بازه زمانی محدود یکماهه، فاصله بین انتشار پستها اندکی طولانی تر خواهدبود و البته این موضوع متأثر از کاهش مراجعه دوستان به پاتوق، در دو سه روز اخیر هم هست...  کاهش سرعت اینترنت در این چند  روز هم مزید برعلت بوده که اون دیگه گناهش به گردن لنگر کشتیها و نهنگهای عزیز و هوشمندِ خلیج همیشه فارسه!

/ 0 نظر / 2 بازدید